A jobb és bal agyfélteke működése

A bal agyfélteke a verbális, vagyis felelős a beszédért. Ez csak az emberre jellemző tulajdonság. A beszédközpont az emberek 95 %-nál itt található (sok balkezesnél is). Más helye van az anyanyelvnek,  az első, a második tanult nyelvnek. Itt értjük meg a  szavak, a betűk jelentését,az igéket, a  neveket. A jobb agyfélteke nem beszél, nonverbális, így gondolatait nem  tudja kifejezésre juttatni. A jobb elképzeli a bal által olvasottakat.

A bal félteke oldja meg a számtani műveleteket,  (pl. szorzás, osztás),  kalkulál. Elemez, logikai feladatokat old meg, kezeli a számítógépet. A jobb érzékeli a formákat, a geometriában jeleskedik, tájékozódik a térben.
A bal műveket szerez, elemez, komponál.  A jobb élvezi és felismeri a muzsikát. A szöveget a dallammal együtt jegyzi meg, s pár év múlva is visszaemlékszik rá.
A bal rajzaiban szimbólumokat használ. A jobb szín- és térlátása fejlettebb. Felismeri az arcokat. A valósághű rajzolásban segíti háromdimenziós térérzékelése.
A bal a racionális: a már hallott, tanult információkkal szereti, s ezeket dolgozza fel. A jobb a  kreatív: új, soha nem látott, hallott információkkal foglalkozik.
A bal a múltban és a jövőben él, érzékeli az időt. A jobb a jelenben van, nincs időérzéke.
A bal mindent és mindenkit kritizál, a jobb nem ítélkezik.
A bal agyfélteke felel éntudatunkért és öntudatunkért. A jobb félteke érzelemgazdagabb, erősebbek az érzelmi reakciói. Átéli a boldogság, és a megelégedettség érzését. Humorérzéke csak a jobb agyféltekének van.